Hjem.

Alternativ måling af pitch.

 

Her vil jeg beskrive en meget nøjagtig metode til indstilling af og måling af pitch.

Metoden udnytter at der er en matematisk sammenhæng mellem hvor langt, der er mellem tipperne på bladene, når de er "foldet tilbage" (ligesom i transportstilling) og den pitch bladene har.

 

 

 

 

 

 

Det første man bør gøre er at finde ud af om man har 0 grader pitch når gaspinden er i midten (det mest normale). Her skal bladene være nøjagtigt ud for hinanden (i samme højde).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Det næste man så gør er at finde ud af hvor langt der er fra bolten, der holder bladet og ud til bladtippen. På denne helikopter og i dette eksempel er der 600mm.

 

 

 

 

 

 

Nu skal man så bestemme sig for hvor meget pitch man vil have. I dette eksempel har jeg besluttet at det skal være 12 grader. Nu skal jeg så regne ud hvor mange millimeter det svarer til mellem bladtipperne. OK?

I formlerne her bruger jeg tegnet "L" for bladets længde, "V" for vinklen bladene har og "X" for afstanden mellem bladtipperne.

Det jeg er interesseret i er "X", for både vinklen (V=12) og bladets længde (L=600) kender jeg.

Formlen er som følger: X=2L*Sin(V)

Med de værdier vi bruger i dette eksempel bliver det: X=2*600*sin(12)=250[mm]

Hvis man bruger den "avancerede" lommeregner i windows kan man gøre Følgende: Først sikrer man sig at der i menuen "vis" er prikker ud for "Videnskabelig", "Decimal" og "Grader".

Så taster man graderne ind (12), trykker på "sin" og ganger med 2 og derefter ganges med bladlængden (600) og til sidst trykker man på "=". Nu skal lommeregneren gerne vise 250 (næsten..).

 

 

 

 

 

Det er denne afstand vi har regnet ud til 250mm, for at få 12 gader pitch!

Pas nu på ikke at lade bladene hænge i denne stilling alt for lang tid, da servoerne står og knurrer...

 

 

 

 

 

 

 

Hvis den omvendte situation gør sig gældende, at man kender X og gerne vil vide hvor mange grader det svarer, til er formlen Flg:   (Her har jeg lavet det som en tegning, for at formlen ikke skal se alt for åndet ud).

Hvis man bruger windows's regnemaskine som før og vi bruger de samme tal er fremgangsmåden Flg: Tast 250/(2*600) = Sæt flueben i "Inv" og tryk "sin". Tallet "12" (Ca) skal være resultatet.

Der er ikke noget hokuspokus i dette. Det er blot reglerne for den retvinklede trekant. "2" tallet, der går igen kommer sig af at jeg kun arbejder med den halve vinkel.

Den unøjagtighed, der kommer hvis bladene ikke er i en perfekt ret vinkel i forhold til bladholderakselen skal man ikke bekymre sig om, da det er superminimalt. Prøv selv at kontrollere det...

I skal vide, at det var svært at stå og holde linealen og tage billederne samtidigt og uden hjælp...

Hjem.