D 18/12-2011.

Hjem.

Castle Creation ESC og Governor mode.

T-Rex 600 med 12 celler.

 

Lige fra starten jeg fløj med elektriske helikoptere har jeg brugt en traditionel gaskurve. Det virker egentligt også meget godt, men har den ulempe at man mister omdrejninger efterhånden som batteriet bliver brugt.
Jeg kan godt lide at have meget lave omdrejninger i Normal-mode. Så lave at det er lige før helikopteren wobler. Hvis jeg indstiller gaskurven til så lave omdrejninger at det virker, når batteriet er friskt, så wobler helikopteren ret hurtigt, når spændingen falder. Resultatet blev at jeg måtte indstille gaskurven for Normal-mode, sådan at den passede lige før jeg skulle lande til opladning af batteriet.
Mange manøvrer, kan jeg se nu, blev heller ikke ligefrem nemmere af at omdrejningstallet ikke var det samme hele batteriet igennem og for at det ikke skal være løgn var forskellen endnu større fra gamle og nye batterier.
For ikke så længe siden købte jeg en brugt helikopter, hvorpå der sidder en Kontronik Power Jazz 63. Denne ESC kan KUN køre i governor-mode. Min plan er at den skal være så lig som muligt til en anden helikopter jeg har, hvor der sidder en Castle Creations ICE 80 HV ESC på. Den gamle helikopter har jeg før prøvet at køre i governor-mode, men det forreste paraplygear gik spontant i stykker i luften. Andre har prøvet det samme. Jeg tænkte at det måske kunne lade sig gøre, hvis jeg skruede lidt ned for gain på governoren, så den ikke belastede tandhjulene så meget.

Indledningsvis vil jeg lige nævne, at det ikke er nødvendigt at tilslutte ESC'en til en PC for at finde ud af, hvilken gearing der skal bruges for at opnå et bestemt omdrejningstal på rotoren. Det man gør er følgende: Lige når CastleLink er startet trykker man på fanebladet "Having trouble connecting your device?". Derefter vælger man hvilken Serie ESC man har og trykker på knappen "Demo mode". I demo mode kan man også indlæse setups man har gemt som en fil og lave eksperimenter uden at foretage sig noget fysisk.

Mine forsøg endte ud på denne måde:

 

 

 

 

Jeg troede at jeg kørte med voldsomt mange omdrejninger med en 13 tand gearing uden governor (Fixed-endpoints). Derfor mente jeg at lidt over 2300 omdrejninger ville være et godt udgangspunkt. For at opnå dette skulle der en pinion med 16 tænder på.

Da jeg prøvede det i praksis var det som om djævelen selv tog fat i helikopteren. Jeg prøvede noget FFF og jeg tror at den kom over 170 Km/t uden problemer og uden forudgående frit fald. Dette var jeg faktisk godt tilfreds med, bortset fra at batteriet blev brugt på kun lidt over 3 minutter og var blevet oppustet/ødelagt. Efter at have fløjet resten af batterierne i Idle-up3 (2157 Omdr), hvor det hele faktisk stadig var rigtigt vildt, tog jeg hjem og monterede en 15 tands pinion i stedet.
Et andet lille problem jeg stødte på var at, når jeg befandt mig i de høje omdrejninger, så lavede halen nogle små uregelmæssige spjæt mod momentet (halen mod venstre). Dette gjorde den ikke inden jeg aktiverede governorfunktionen. Det var ikke svært at regne ud at det var "governor gain", der stod forkert. Jeg prøvede at finde ud af på HeliFreak, hvilke værdier folk brugte til T-Rex 600 Pro, som jeg syntes er sammenlignelig med min model. Værdier mellem 13 og 17 var det der virkede på den, så jeg har sat den på 15, hvilket virker godt. Før havde jeg været alt for forsigtig med at sætte det ned. Startværdien er 25 og jeg havde bevæget mig ned på 22.

Værdien "Head Speed Change Rate" har jeg også ændret på. Den bestemmer ikke kun hvor hurtigt omdrejninger skifter ved skift af flight-mode, men også hvor hurtigt man kan få gang i motoren igen ved "Bail out". Med værdien 18 som jeg har valgt kan jeg i 1 meters højde få gang i systemet igen uden at lande, når jeg skifter hurtigt til "hold" og tilbage igen. Jeg har ikke prøvet det i praksis, da jeg er rimeligt dreven ud i autorotationer og faktisk altid lander der hvor jeg vil (eller tæt på...). Jeg har dog prøvet at lave en autorotation fra meget stor højde og lavet bail-out og det virkede uden problemer overhovedet. En Align 600E er fantastisk til at lave autorotationer med!


 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

Efter at firmware  V3.50.20 er kommet, er der kommet et par ekstra muligheder under punktet "Voltage Cutoff Type". En af dem er "Pulse Cutoff", der bevirker at ESC'en kører motoren en smule op og ned i omdrejninger med Ca 0,5s interval. Dette kan man høre og desuden vil halen også vippe lidt fra side til side på grund af dette. Det syntes jeg er en god idé. Jeg kender princippet fra Aligns ESC' og der syntes jeg det virker rigtigt godt!

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Her kan man se de korrekte værdier med min motor og gearing. Det er en Hyperion 4025-630, der kører på 12 celler.
Man kan se at Main gear er angivet til 164 tænder. Der er fordi jeg bruger et main gear fra T-Rex 700, for bedre holdbarhed.
Det er meget vigtigt at "Magnetic poles in motor" er angivet rigtigt. Som regel kan det findes med lidt "Googlen". Tit kan man kigge ind foroven i motoren igennem udluftningshullerne og simpelthen tælle antallet af magneter. Hvis man er i tvivl: Magneterne er dem der sidder alleryderst på indersiden af den del af motoren, der kører rundt.

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

Her lidt flere motorspecifikke ting, der skal indtastes. Oplysningerne er hentet på motorfabrikantens hjemmeside.
Jeg tror at det er vigtigt at få disse ting rigtigt, for at få god effekt, god virkningsgrad og lang levetid.

 

 

 


 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

Med 15/164 tænder er 2180 omdrejninger det maksimale, der kan opnås i governor-mode.

Helikopteren flyver nu fantastisk og den kan klare 4:30 minutter hårdhændet behandling uden at dræne batterierne for meget eller ødelægge dem.

I Idle-up3 (2057 omdrejninger) kan det stadig helt ubesværet lade sig gøre at lave voldsomme 3D manøvrer, selvom det hele bliver noget sjovere med 2180 omdrejninger. Jeg havde ikke forestillet mig at så små forskelle i omdrejningstal kan give så store forskelle i performance!

Jeg har på et tidspunkt prøvet at "snyde". Det jeg gjorde var at angive den nominelle spænding til højere end de 44,3V CastleLink kommer ud med, når man angiver 12 celler. Jeg tænkte at der jo i virkeligheden er omkring 4,2V/Celle ved fuld opladning, hvilket giver 12X4,2=50,4V. Dette opnåede jeg ved at sætte celleantallet til 13 og fik derfor 48,1 V. Nu kunne jeg nøjes med en 14 tands gearing i stedet for og stadig komme ud med Ca 2200 omdrejninger! I praksis fungerede det bare ikke. Helikopteren var helt enormt tam. Der er nok en grund til at CastleLink regner tingene ud som det gør...

 

 

 


 

 

Castle Creation ESC og Governor mode.

T-Rex 500 med 6 celler.

Jeg har indkøbt en Castle Creations ICE 75 ESC til min T-Rex 500. Da det bare er nogle andre tal, så har jeg undladt at skrive en masse kommentarer. Det er fuldstændigt de samme principper som ved den opsætning man kan læse om øverst på denne side.
Til orientering vil jeg dog nævne at der sidder en Scorpion 3026-1600 på denne helikopter. Ligesom på den store helikopter kan jeg blot konstatere, at det fungerer fortræffeligt!

Hjem.