Hjem.

Opsætning af hale/gyro.

 

Mange syntes at det er meget besværligt at overskue at skulle indstille retningen på haleservoet og hvilken vej gyroen skal korrigere. Før i tiden var det noget med at jeg tænkte på "hvilken vej halen blæser" i forskellige situationer.
Den metode jeg her vil beskrive er sammenfattet af nogle enkle metoder både jeg og andre har fundet på
.
Hvorvidt hovedrotoren er højre- eller venstredrejende er ligegyldigt her. Blot er det vigtigt at halen kører "den rigtige vej", som er mod uret når man kigger ind på halerotoren fra helikopterens højre side.
Det første man skal have indstillet er den retning haleservoet bevæger sig.

 

 

 

 

 

 

 

Man starter med at stille halerotoren i lodret position. Dernæst bøjer man det øverste blad fremad.

Når man nu skubber venstre pind til venstre, så skal det bøjede blad også gå til venstre. Gør det ikke det, skal man blot reversere den kanal man styrer halen med (kanal 4 på Futaba).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nu skal den retning hvormed gyroen korrigerer indstilles. venstre pind skal nu være neutral og gyroen skal stå i "Heading Hold". før nu halen mod venstre. gyroen skal nu korrigere, så det bøjede blad også går mod venstre. Omvendt skal det bøjede blad gå mod højre, når man fører halen mod højre. Man kan selvfølgeligt også udføre denne test i "normal"-mode, så skal man blot være lidt mere vaks, når man skubber til halen, da den jo vil returnere til midterposition, så snart halen står stille.

Hvis bladet går i modsatte retning som man skubber halen skal gyroen indstilles til at korrigere modsat. Dette gøres som regel inde i gyroens menu under et punkt der hedder "Reverse" og nogen gange på en lille knap på selve gyroen.

Dette har IKKE noget at gøre med at foretage sig noget inde i nogen menuer i senderen.

Ifølge Bobby Watts er det en god idé, at sætte bladene til et offset på 7 grader, som er den vinkel bladene omtrentligt skal stå i for at kompensere for momentet, når helikopteren er i hover.

 

 

 

 

 

 

Var det ikke bare nemt?

Hjem.